Virtual Tour

Tour our facility

Ericson Memorial Studios 3803 W 26th St. Erie, PA 16506 (814) 833-7816 Open Monday - Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Sat 9 a.m. to 12 p.m. or by appointment.
Erie City Memorials 2515 Buffalo Rd, Erie, PA 16510 (814) 898-0709 Open Monday - Friday from 9 a.m. to 5 p.m. or by appointment.